Bezpieczne płatności

Do realizacji płatności korzystamy z systemu PayPal, dzięki czemu możemy zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo.Płatności mogą być dokonywanerównież za pomocą kart płatniczych powiązanych do konta PayPal.


Compare